top of page

 INFORMATIE CORONAVIRUS COVID-19

Update 1 september 2021  – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 september op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 20 augustus 2021 en het federaal ministerieel besluit van 25 augustus 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Huidige situatie
Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

Publiek

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).

 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
  1. Je werkt zonder Covid Safe Ticket:
  Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
  Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
  Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
  Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of
    5.000 personen outdoor

  Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de
     tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

  2. Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
  Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
  Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
  Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen

 • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

 • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.
  De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast
     de uitgang van de ventilatie.

  De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je
     bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.

  Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit
    alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald
  Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en
     Gezondheid.

 • Uitzondering: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen voor sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals geduid in het basisprotocol sport en corona.

basisprotocol-overzicht-schema.png
meer informatie i.v.m. Coronavirus Covid-19
bottom of page