top of page

 ECOSPORTIEVE SPORTCLUB - CLUBTOOLS

Ecosportieve sportclub gaat in de volgende jaren een belangrijk accent blijven voor onze sportclubs. Sportraad en sportdienst werken momenteel aan een voorstel dat sportclubs kan helpen hun ecologische voetafdruk op eenvoudige manier te verminderen.

Wil je weten of je als club in aanmerking komt voor ondersteuning van het gemeentebestuur, klik dan even op dit subsidiereglement. Hierin vind je ook hoeveel punten (en dus €uro's) je club kan verdienen!

Hieronder vind je enkele tools waarmee je binnen je club aan het werk kan:

- ondertekenen van het charter 

- Laten zien aan je leden dat je meewerkt aan het project

     - zet het op de website van de club; vraag het gepersonaliseerde sjabloon aan de                     sportdienst!

     - vraag de spandoek aan: bestel hem bij de sportdienst

- bestel voor alle spelers een drinkbus die ze tijdens alle sportmomenten vullen met             kraatjeswater

- aanbieden van fruit tijdens en na de wedstrijd

- deelnemen als club aan het project positief coachen - schrijf je club in!

- plaats positieve sportclub telkens op de agenda van de bestuurssamenkomsten

- maak van elk groot evenement een groeneventscan en stuur hem naar de sportdienst

- meld eigen activiteiten die volgens je club kaderen in dit project

bottom of page