EUROFITTESTEN

Voor alle leerlingen van het 4de en 6de leerjaar lager onderwijs


De eurofittesten komen er weer aan! Van 22 februari t.e.m 5 maart 2021 meten we de fysieke fitheid van onze kinderen aan de hand van verschillende proeven, zoals bijvoorbeeld sneltikken, verspringen, handknijpkracht, sit-ups,… De testen worden afgenomen bij alle leerlingen van het 4de en 6de leerjaar in onze Oud-Turnhoutse scholen. Het rapportje wordt aan de leerlingen bezorgd via de school.

 

Eurofit is een gestandaardiseerde testbatterij, ontwikkeld door de Raad van Europa. Dit wil zeggen dat deze tests overal in Europa op dezelfde wijze worden afgenomen en dat Europese experts deze geselecteerde tests beschouwen als de meest representatieve test om de fysieke fitheid van kinderen van het lager onderwijs te meten. Deze testen worden mede georganiseerd door de ILV Sportregio Noorderkempen.

- onder voorbehoud van de veiligheidsmaatregelen m.b.t. coronavirus Covid-19