top of page

Reservaties Sportpark De Hoogt

Het is mogelijk om de sportinfrastructuur De Hoogt te reserveren. Een woordje uitleg hierbij:

  • de sporthal, de mattenzaal en het voetbalveld worden beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

  • de feestweide en de Finse piste worden gemeentelijk beheerd

Om deze infrastructuur de reserveren, dien je een aanvraag in op de sportdienst van Oud-Turnhout.

Dit kan via het online reservatieprogramma reservaties.oud-turnhout.be. 

De reglementen - met daarin alle tarieven en praktische informatie - vind je hier terug.

let wel: een reservatie is pas definitief wanneer ze door de sportdienst wordt bevestigd!

 

 

  • de turnzaal wordt beheerd door Turnkring Gymnastica

  • het kunstgrasterrein wordt beheerd door Hockeyclub Taxandria

  • de cafetaria wordt beheerd door het cafetariacomité

Permanente Reservaties Sportpark De Hoogt

Erkenning en subsidies

Met het oog op het opmaken van een kalender van de reserveringen voor het volgend sportseizoen, verzoeken wij u - indien uw vereniging permanent gebruik wenst te maken van de sportaccommodaties - een schriftelijke of digitale aanvraag in te dienen bij de gemeentelijke sportdienst, en dit ten laatste 8 mei 2020. 

Het aanvraagformulier vind je hier terug.

Noteer alvast volgende datum in je agenda:

  • maandag 25 mei 2020: kalendercommissie 

 

 

Info voor onze sportvrijwilligers

Het vrijetijdsgebeuren in Oud-Turnhout valt of staat met de medewerking van onze vrijwilligers. Hier vinden jullie de nodige info betreffende het vrijwilligersstatuut en een samenwerking met vzw sportpromotie.

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!Informatie en wetgeving vind je terug op www.vrijwilligerswerk.be.

Bekijk hier onze informatienota.Statuten

De statuten van EVA vzw Sportpromotie vind je hier.

Sportregio Noorderkempen

De gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Vosselaar en de steden Hoogstraten en Turnhout hebben zich verenigd in de interlokale vereniging Sportregio Noorderkempen ILV.

Deze sportregio richt zijn sportaanbod vooral naar doelgroepen die gemeenten alleen vaak moeilijker kunnen bereiken: jeugd, volwassenen en personen met een beperking. Woon je in deze sportregio en ben je ouder dan 12 jaar of heb je een beperking? Dan heeft de sportregio Noorderkempen voor jou een uitdagend sportaanbod.

Als Sportregio organiseren we jaarlijks de activiteiten Bike in't Slike, Adventure (Adventure II en G-Adventure) en Summerkix.

bottom of page